UP rektor mislei, studente wil in Afrikaans studeer

“Afrikaans word by Tuks opgeoffer om nasionale samehorigheid te bevorder. Boonop wíl Afrikaanse studente nie in hul moedertaal studeer nie en statistieke en navorsing bewys dit.”

Hierdie stelling deur prof. Cheryl de la Rey, rektor en visekanselier van die UP (Universiteit van Pretoria) is misleidend en ’n klap in die gesig van Afrikaanse studente, asook die groter Afrikaanse taalgemeenskap.

Dit blyk dat De la Rey vanaf die voorveronderstelling uitgaan dat die gebruik van Afrikaans as onderrigtaal kwansuis nasionale samehorigheid teenwerk. Is dit waar? Beteken dit dat Afrikaans nou totaal opgeoffer moet word en moet verdwyn uit alle publieke sfere sodat nasionale samehorigheid bevorder kan word? Hierdie tipe redenasies bevorder juis nié nasionale samehorigheid nie, omrede dit uitsluitend is en die demokratiese waardes van gelykheid en diversiteit teenwerk. Verder isoleer besluite soos hierdie die Afrikaanse taalgemeenskap en skep dit die gevoel dat Afrikaans en haar mense, nie welkom is nie. Hierdie sentimente is natuurlik in lyn met die staat se rasgebaseerde ideologie wat tans in weerwil van enige redelikheid deurgevoer moet word.

Dit is ook nie waar dat Afrikaanse studente, nié in Afrikaans wil studeer nie. In ’n onlangse studie is bevind dat 17.9% van die studentekorps by die UP, ongeveer 8800 studente, aangedui het dat hulle verkies om in Afrikaans te studeer. Die feit van die saak is egter dat 25% van die UP se kursusse nie in Afrikaans beskikbaar is nie, teenoor slegs 0.7% van kursusse wat nie in Engels beskikbaar is nie. Die gevolgtrekking wat hieruit gemaak kan word, is dat daar vir baie Afrikaanse studente geen ander keuse is as om in Engels te studeer nie. Deur verengelsing te inkorporeer by die UP, word Afrikaanse studente letterlik die rug toe gedraai, wat verseker die verlies aan Afrikaanse studente tot gevolg sal hê. Dit is veelseggend dat van die 4500 eerstejaars wat in Januarie vanjaar by die Potchefstroom-kampus van die NWU aangemeld het, 31% uit Gauteng afkomstig was. Die NWU se Potchefstroom-kampus is nog oorwegend Afrikaans.

Daar is egter hoop. Die FAK het nou besluit om sy volle steun vir Akademia te gee deur Akademia by te staan met die ontwikkeling van drie nuwe graadkursusse in die vakgebiede van Afrikaans, Filosofie en Geskiedenis. Die UP poog om Afrikaans se vlam te blus, maar deur die FAK brand Afrikaans se vlam van hoop helder.

Ondersteun die FAK om Afrikaans se vlam van hoop te laat aanhou brand. SMS HOOP na 45730 (R1,50)