Praat ek jou taal?
Uit gebrek aan ‘n beter Afrikaanse beskrywing het ‘n Engelsman eendag die volgende perfek opgesom…
Soos wat kosmaak – of hekeltalente nie natuurlik by elke dame voorkom nie, kom bv. kommunikasie / begrip ook nie by elkeen natuurlik nie.
Ons kan nie na Frankryk reis en verwag die gemeenskap moet verstaan wat ons in Afrikaans sê nie. Soveel te meer is die taal wat ons harte en gemoed praat belangrik.
Ons verstek is die taal waarmee jy groot geword het… die verwysingsraamwerk wat jy het. Net so ook ons manier van ander se optrede / besluite verstaan.
Kom ons maak NOU tyd om te luister, te vra, of te observeer watter “taal” dié wat rondom is praat en ook nodig het om te hoor! Al beteken dit ook vir ons om tyd af te staan om ‘n nuwe taal aan te leer.