Loodsprojek vir ’n nuwe aanlyn Woordeboek van die Afrikaanse Taal

Die samestelling van die WAT is begin in die preteoretiese era van die leksikografie.  Reeds in 1946 het dr. PC Schoonees, tweede hoofredakteur van die WAT, ywerig in Europa gesoek na ’n leksikografiese handleiding, maar sonder sukses.

Die WAT was aanvanklik bedoel om ’n standaard Afrikaanse verklarende woordeboek te wees volgens die model van die Nederlandse Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Dit het egter geleidelik ontwikkel in ’n omvattende Afrikaanse verklarende woordeboek. Teen die einde van die tweede millennium rondom 2001 het die WAT besef dat elektroniese woordeboeke die toekoms van die leksikografie is.  Die voordele van elektroniese woordeboeke bo gedrukte woordeboeke het voor die hand liggend geword.

Teen 2003 was die WAT (met finansiële ondersteuning van die Universiteit van Pretoria) beide as ’n CD en aanlyn woordeboek beskikbaar. Dit was geen geringe prestasie nie aangesien die WAT, soos bykans alle omvattende woordeboeke wêreldwyd, nie aanvanklik elektronies saamgestel is nie.  Die gedrukte WAT is gevolglik in  ’n baie duur en arbeidsintensiewe projek gedigitaliseer.  Van die latere dele van die WAT is wel elektronies saamgestel, maar alles moes nou op een platform geplaas word.  Wat die projek nog meer kompleks gemaak het, is dat sommige van die elektroniese dele met behulp van MS Word saamgestel is en andere met behulp van ’n gevorderde woordeboekskryfprogram genaamd Onoma.  Onoma is in samewerking met die Sweedse maatskappy Lexilogik ontwikkel. ’n Gedigitaliseerde woordeboek kan egter nooit al die funksies van ’n moderne aanlyn woordeboek bied nie.

Daar is derhalwe in 2015 besluit om die platform van die Aanlyn WAT te herontwerp.  Die redaksie het oor maande ’n konsep ontwikkel wat voorafgegaan is deur ’n studie van die jongste teorieë en die mees gevorderde Nederlandse, Engelse en Duitse aanlyn woordeboeke.  Die konsep is aan die programmeerders van TLex toegeken vir implementering op die alfabetiese gedeelte S tot Sk van die WAT en produk staan bekend as die Loodsprojek vir die Aanlyn WAT.  Die alfabetiese gedeelte S tot Sk van die WAT is met gebruikmaking van die Tlex-platform saamgestel en is dus nie hibridies van aard nie.

Gebruikersvriendelikheid is die wagwoord van die nuwe platform en een van die vernaamste kenmerke is dat die gebruiker kan kies watter inligtingstipes op die skerm sal verskyn.  Die verstekformaat waarin ’n gesoekte lemma verskyn, is ’n artikel met betekenisonderskeidings sonder enige voorbeeldmateriaal.  Die gebruiker kan dan kies of hy kollokasies, aanhalings met bronne of alle voorbeeldmateriaal wil byvoeg.  Die tipes voorbeeldmateriaal kan weer een vir een weggeneem word ook.