Die Prestige-aand word elke jaar gesien as die hoogtepunt op die FAK se kultuurkalender. Uitsonderlike kultuur prestasies word tydens dié geleentheid vereer terwyl gaste behoorlik getrakteer word met luisterryke optredes deur van ons land se beste Afrikaanse kunstenaars en skoolkore. Hierdie jaar was weereens geen uitsondering nie!

Die FAK vereer hierdie jaar vier persone wat, elkeen in eie reg, uitsonderlike diens lewer binne hul gemeenskappe en ware toonbeelde is van leierskap, beginselvaste waardes en toegewyde opoffering.

Die Prestige-toekennings vir 2016 word oorhandig aan:
– Prof. Oppel BW Greeff vir die uitnemende en innoverende leierskap wat hy oor etlike dekades in diens van sy plaaslike sowel as internasionale gemeenskap getoon het. Sy beginselvaste karakter, deursettingsvermoë en onwrikbare geloof sal vir geslagte in die toekoms as ’n landmerk en vaste rigtingwyser van dinamiese leierskap dien.
– Prof. Christo Viljoen vir die uitsonderlike prestasie wat hy gelewer het in die bevordering van Afrikaans as wetenskapstaal op die gebied van Natuurwetenskappe, maar ook vir die uitnemende wyse waarop hy Afrikaans as universiteitstaal in beskerming neem. Hy word verder ook vereer vir die wyse waarop hy as gemeenskapsleier sy rol vervul om ons Afrikaanse erfenis in beskerming te neem deur sy betrokkenheid by die Hugenote-vereniging wat ons grootste lof en waardering verdien.
– Bun Booyens vir die uitsonderlike prestasie waarmee hy as joernalis, redakteur van Die Burger en ook die tydskrif Weg, Afrikaans op ’n positiewe wyse onder alle gemeenskappe bevorder het, maar terselfdertyd ook ons geliefde taal in beskerming geneem het. Daar is ook verder erkenning gegee aan die rol wat Die Burger oor ’n tydperk van ’n eeu gespeel het in die ontwikkeling van Afrikaans as mediataal, veral onder leiding van bekwame redakteurs soos hyself.
– Prof. Kobus Krüger vir sy uitsonderlike prestasie op die gebied van die godsdiensteoretiese denke, en die vertaling in Afrikaans en kommentare op verskeie belangrike tekste uit die godsdienstige en literêre tradisies van die mensdom, onder meer Dante se Inferno.

Die bewondering vir elkeen van hierdie ontvangers se prestasies is duidelik te bespeur op elke jong gesig van Hoërskool Centurion se jeugkoor en uit die lewenslustige stemme word daar skielik ’n nuwe gewilligheid bespeur om ook hierdie voorbeelde na te volg. Die glans op elke gesig is ’n toonbeeld van hoop vir die toekoms wat skielik nie meer so donker en onmoontlik lyk nie.