Die Slag van Majuba

Die Eerste Vryheidsoorlog tussen Brittanje en die Transvaal het in Desember 1880 uitgebreek en in Februarie 1881 met die Slag van Majuba geëindig. Generaal George Colley was toe bevelvoerder van alle Britse magte in Suider-Afrika en generaal Piet Joubert was kommandant-generaal van die Transvaal.

Op Saterdagaand 26 Februarie ná aandete het Colley ‘n leërmag van sowat 570 man beveel om berg Majuba te bestyg. Die laaste uitgeputte soldate het eers kort voor dagbreek die volgende oggend die suidwestelike punt van die bergtop bereik en om die kruin se rand, wat sowat 1 300m in omtrek was, versprei.

Die Transvaalse mag was aan die voet van berg Majuba. Met dagbreek op Sondag 27 Februarie het die generaal se vrou, mev. Hendrina Joubert, die Engelse soldate kort na sonop opgemerk. Generaal Joubert het dadelik etlike honderd burgers uitgestuur om hulle op die berg aan te val. Die Britte het bo van die kruin af op hulle geskiet, maar dit het hulle nie gekeer nie. Hulle is wreed ontnugter toe die voorste burgers die noordelike kruinrand teen eenuur die middag bereik en op ‘n kort afstand op hulle begin skiet het.

Die stryd om die kruin van Majuba het net tussen tien en twintig minute lank geduur. Die verdediging het vining gedisintegreer en Colley is ook noodlottig getref. Die Boere het die hele kruin beset en van bo af op die terugvallende soldate geskiet. ‘n Digte mis het egter skielik toegesak en die Slag van Majuba beëindig.

Die Britse magte het ‘n vernietigende nederlaag gely met 92 sterftes en 134 gewondes. Aan Boerekant is slegs twee burgers dood en vyf lig gewond.

Die Slag van Majuba was die einde van die eerste oorlog tussen Brittanje en Transvaal. ‘n Vredesooreenkoms is op 23 Maart 1881 in O’Neil se huisie op die plaas Stonewall teen die hange van Majuba onderteken. Majuba en die huis is vandag nasionale gedenkwaardighede.

[2:10]

 

Bronne:

Erasmus, B.P.J. 2004. Op pad in Suid-Afrika. Jeppestown: Jonathan Ball Uitgewers.

Grobler, J. 2012. Staatsvorming en stryd, 1850-1900. In Geskiedenis van Suid-Afrika: Van voortye tot vandag. Onder redaksie van F. Pretorius. Kaapstad: Tafelberg, pp. 153-182.

Steyn, J.C. 2016. Afrikanerjoernaal: ‘n Vervolgverhaal in 365 episodes. Pretoria: FAK.