Boekresensie: Mentje, kind van die Pas-Opkamp: ’n Verhaal van hoop te midde van vrees

Skrywer Irma Joubert

resensie deur Petronel Fourie

Liefhebbers van Irma Joubert se historiese romans word weer bederf met dié tweede boek van die oorlogstrilogie wat begin het met Immer Wes. Die boek neem die leser oor die grense van lande, kontinente en voorafopgestelde idees om twee totaal uiteenlopende karakters met verskillende agtergronde en aanvanklik verskillende toekomsplanne se ervaring van die Tweede Wêreldoorlog weer te gee.

Mentje de Vries voer ’n bestaansboerdery saam met haar pa op ’n klein dorpie in Nederland. Hul gelukkige en eenvoudige bestaan word egter deurmekaar geruk toe Mentje se pa weggevoer word omdat hy Jode versteek het. Mentje word verwese en verward agtergelaat. Op die brose ouderdom van nege word sy ’n swerwer, afhanklik van die goedheid en hulp van vreemdes en veraf familie, sodat sy noodgedwonge veel vroeër as haar portuurgroep moet grootword. Mentje se omswerwinge – en die menslikheid waarmee dit oorvertel word – bied aan die leser ’n binne-blik op die ware slagoffers van oorlogvoering, naamlik onskuldige burgerlikes en veral kinders.

Lees verder in ink Januarie 2018