FAK-Werwingsagent

Die pos is in Eeufeesweg, Centurion, gebaseer. Om vir die pos in aanmerking te kom, benodig jy ’n senior sertifikaat terwyl ’n tersiêre kwalifikasie in bemarking in jou guns sal tel. Ondervinding in ʼn Dienssentrum omgewing, asook statistiese verslagdoening sal as ’n sterk aanbeveling dien. Ledewerwing en ondersteuning aan die Dienssentrum se werwingspanne sal deel vorm van hierdie pos.

Vaardighede wat tot jou voordeel sal strek, is: rekenaargeletterdheid, spesifiek kennis van Microsoft Office; uitstekende bestuurs- en kommunikasievaardighede; die vermoë om jouself telefonies uit te druk; tweetaligheid (Afrikaans en Engels); die vermoë om onafhanklik en in spanverband te werk; interpersoonlike-, analitiese- en organiseringvaardighede; die handhawing van goeie menseverhoudings; aanpasbaarheid; integriteit en ʼn diensingesteldheid.

Pligte behels, onder andere: Ondersteuning met beplanning om suksesvolle aansluitings uit data te genereer; praktiese beplanning en implementering van operasionele doelwitte ten opsigte van werwingsveldtogte en -projekte; hantering van kommunikasie, navrae en klagtes ten opsigte van werwingsveldtogte en -projekte; daaglikse en maandelikse statistiek van die bemarkingspanne; opleiding van werwingsagente; en evaluering van agente se produktiwiteit en verslagdoening van resultate.

Indien jy aan die profiel voldoen, stuur asseblief jou CV voor of op 19 Februarie 2018 aan Ziegfried van Huyssteen by e-posadres zieg@fak.org.za.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.