Seugnet van Zyl

’n Boeredansgroep van Pretoria maak hulle debuut by die Volkskunstfees in België

Sover bekend is dit die eerste keer dat ’n boeredansgoep aan dié fees deelneem.

Die fees vind elke tweede jaar plaas en groepe vanoor die hele Europa word genooi om hulle eie volksdanse te kom vertoon.

Danette Smith, stigter van die Wapadrand Boeredansgroep, sê die fees vind sedert 1976 plaas.

“In 1994 was daar ’n volkspele-groep by die fees.  Ons is dus die eerste boeredansgroep wat die fees gaan bywoon en die tweede groep uit Suid Afrika.”

Volgens Smith is daar ’n “wesenlike” verskil tussen volkspele en boeredanse.

“Beide dissiplines het hulle regmatige plek  in die Afrikanerkultuur. Waar boeredanse ’n vorm van sosialiseer en rekreasie is, is volkspele ’n vorm van ‘piekniekspeletjies’, waar groepe saam gespeel het.”

By boeredanse is daar nie streng reëls wat kleredrag betref of die uitvoering van danspassies soos daar by volkspele is nie. Daar word saamgesing wanneer volkspele beoefen word, maar nie by boeredanse nie.

“Afgesien van die nou en dan uitroep van ‘balke toe’ of klanke van plesier, word daar nie deur die dansers gesing met boeredanse nie. Viool, kitaar, banjo en ook konsertina word gebruik en dikwels is ’n sanger ook deel van dié orkes. Deur die jare het die grootte van dié orkeste gegroei en geniet die gebruik van tradisionele boeremusiekinstrumente steeds voorkeur.”

Die Wapadrand Boeredansgroep, wat in 2004 gestig is, het die geleentheid gekry om op uitnodiging aan die Volkskunstweek in Sint Niklaas, België op te tree.  Hulle vertrek op 6 Augustus en keer op 19 Augustus terug.

Die toergroep van 10 kinders, waarvan die ouderdomme wissel tussen 12 en 17 jaar, sal met hulle optredes daar boeredanse soos die mazurka, polka, wals, setees, kadriel en die kontradans opvoer.

“Vir die duur van die fees beweeg die feesgroep van plek tot plek waar optredes voor gehore in ’n baie ontspanne atmosfeer gelewer word. Daar word ook geleenthede geskep waar die groepe kan sosialiseer en tradisies kan deel en beleef,” verduidelik Smith.

Smith sê die groep, wat “Sing, praat en DANS in Afrikaans”, se ideaal is om die Afrikaner se volksdanse, en meer spesifiek boeredanse, aan soveel moontlik mense te vertoon.

“Watter beter spreekbuis is daar nie as ’n kind wat ’n lewende en groeiende kultuur adverteer nie?”

Buiten vir die Boeredansgroep se ouers, die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK), ’n weldoener, wat geld aan die komende toer bewillig het, het die groep ook verskeie geldinsamelingsinisiatiewe om die toer ’n werklikheid te maak.

Smith sê daar is “nog ’n paar gaatjies om toe te maak” om die finansiële druk op die kinders se ouers te verlig en om die kinders se sakgeld daar anderkant aan te vul.

Vir diegene wat ’n skenking wil maak, kan dié skakel volg:

https://www.backabuddy.co.za/champion/project/ons-gaan-belgi-toe-in-augustus-2018