Vrystaatse vrou is nou president van wêreldorganisasie

Magdie de Kock

Magdie de Kock, wat bevoorreg genoeg is om as tuisteskepper vir vier dae in die week in Heidelberg, Gauteng aan die hange van die Suikerbosrand te woon en die res van die tyd op hulle beesplaas in die Vrystaat, is onlangs tot die wêreldpresident van die Associated Country Women of die Wêreldbond van Plattelandse Vroue (ACWW) soos dit op eie bodem bekendstaan, verkies.

51 organisasies in Suid-Afrika is by hierdie wêreldorganisasie geaffilieer. Organisasies uit 87 verskillende lande oor die wêreld behoort aan die ACWW en lidmaatskap staan tans op sowat 10 miljoen lede wêreldwyd. Die doelstelling en visie van die organisasie behels die opheffing van vroue en kinders en dit vind plaas deur projekte wat deur donasies deur lede en ander weldoeners aan die organisasie, gefinansier word. Die hoofkantoor van die ACWW is in Londen gesetel en is geregistreer onder die Charity Laws of UK and Wales.

Die organisasie vier vanjaar hul 90ste bestaansjaar en dit is die eerste keer dat iemand uit Afrika, en spesifiek uit Suid-Afrika, hierdie gesogte posisie van wêreldpresident beklee.

“Dis ’n onbeskryflike voorreg om as ’n Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner hierdie geleentheid te kry om as wêreldpresident die leiding te neem. Dis ’n unieke geleentheid om ook as Christen Sy lig uit te dra oor die wêreld. Ek is diep onder die indruk dat ek in my eie krag tot niks in staat is nie en is dankbaar dat ek in die Bybel die versekering ontvang dat ek tot alles in staat is deur Christus wat my krag gee,” sê Magdie.

Sy is alreeds vir 40 jaar betrokke by vrywillige werk en deur haar lidmaatskap aan die Vroue Landbou-unie en Die Dameskring word sy toegang tot die ACWW gebied.

“My ervaring in leierskapsposisies van hierdie organisasies, het my belangstelling in die invloedryke werk van die ACWW geprikkel. Nege jaar gelede is ek verkies om as lid op een van die komitees te dien. Drie jaar later is ek tot voorsitter van die bemarkings- en kommunikasiekomitee verkies en drie jaar later is my termyn as voorsitter verleng. Toe ek in 2018 genomineer is vir die posisie waarin ek onlangs verkies is, het ek die geleentheid verwelkom om my betrokkenheid by hierdie invloedryke organisasie voort te sit. Nog nooit in my lewe wil ek buite die Wil van die Here wees nie, en het daarom tot Hom gebid en gevra dat Hy my sal lei. Ek dank Hom vir hierdie unieke geleentheid om as Sy ligdraer op te tree.”

Magdie sê sy sal groot sorg dra dat die posisie wat sy nou beklee, nie haar lewe oorneem nie, want haar eerste prioriteite is steeds haar man en gesin.

“Gesinswaardes en -tradisies is vir my baie belangrik want dit anker my. Hierdie posisie gaan egter meebring dat ek baie meer gaan reis as wat tans die geval is om die hoofkantoor te besoek en die organisasie te verteenwoordig, want die amp bring ook mee dat ek die amptelike segspersoon van die organisasie is. Ek is ook verantwoordelik om met die hulp van ’n uitvoerende hoof en agt voltydse personeellede die hoofkantoor in Londen te bestuur en gereeld vergaderings van die Verenigde Nasies in onder meer New York by te woon. Die organisasie funksioneer binne nege gebiede oor die wêreld waar ek ook gereeld gebiedskonferensies sal moet bywoon.”

Die invloed en waarde van die ryke geskiedenis van ACWW, wat oor 90 jaar strek, sal vir haar oor die volgende drie jaar as wêreldpresident as bron van inspirasie dien. Sy hoop ook dat die oorspronklike doelstellings van die organisasie uitgebou sal word om aan te pas by ’n snelveranderende wêreld sonder om die oorspronklike visie, om vroue en kinders op te hef, in te boet.

“Dit is tans die grootste vroue-organisasie in die wêreld en die toegang tot die Verenigde Nasies bied aan die ACWW ’n unieke geleentheid om betrokke te wees en te bly by beleidvorming oor die lewensomstandighede van vroue en kinders oor die wêreld en in die besonder, die plattelandse vroue en kinders op voetsoolvlak.”