Legkaart van ’n jong lewe. Essays oor wat was en geword het

deur Dolf van Niekerk

Protea Boekhuis

Ter viering van Dolf van Niekerk se negentigste verjaarsdag verskyn hier ’n versameling filosofiese, bepeinsende en besinnende essays uit die pen van een van Afrikaans se meesterskrywers.

Vanaf sy vroegste gewaarwordinge, tot sy kennismaking op universiteit met groot filosowe soos Nietzsche, Kant en Hegel en in sy daaglikse handel en wandel daarna: altyd maar bly die bewustheid van ’n onsigbare “iets” by hierdie aristokratiese gees – en ’n soeke na ’n beter verstaan van dít wat “die sterretyd en die menstyd aan mekaar verbind”.

In 48 essays wat die biografiese tydperk tussen ongeveer sy vyfde en twintigste lewensjaar dek, skryf ’n deurleefde, wyse Van Niekerk oor sy vroegste herinnerings aan sy geboortedorp, sy gesin en sy helderste herinnerings aan die plekke en mense wat hom gevorm het tot die mens wat hy geword het. Want, soos wat hy in die verhaal “Die skinkbord” skryf: Jy kan net wees wie jy is, en jy is wat jy word.

Hy dink terug aan die voortydige dood van sy moeder, ’n moeilike stiefma, hul armoede, hoe sy pa moes uniforms maak om sy werk te behou, oorloë, koshuislewe, die gespook om geld te kry vir studies, sy vriendskap met GA Watermeyer

Dolf van Niekerk het diep spore in die Suid-Afrikaanse letterkunde, uitsaaiwese én akademie getrap. As skrywer van poësie, kortverhale, jeugverhale en radiodramas word hy met etlike letterkundige pryse bekroon, onder meer die Eugène Marais-prys vir sy bundel Skepsels (1964) en die Scheepers- en die MER-pryse vir jeuglektuur vir Die haasvanger (1986).