Deur Alita Steenkamp

Ons almal ken die verhaal van die Nederlandse skilder, Vincent van Gogh, wat so arm soos ʼn kerkmuis gesterf het. In sy leeftyd het hy bloot net een skildery verkoop, tog het hy meer as 2000 kunswerke nagelaat. Vandag behaal sy skilderye wat nie iewers in ʼn museum hang nie, fabelagtige bedrae die oomblik wat dit op ʼn veiling te koop aangebied word. Reeds in 1998 is ʼn selfportret van die beroemde kunstenaar vir ʼn astronomiese 65 miljoen dollar verkoop. Watter groot tragedie dat hierdie meester juis brandarm moes sterf!

Op plaaslike front is dit veral ʼn ouer generasie uitvoerende kunstenaars en mense wat in die vermaaklikheidbedryf agter die skerms gewerk het wat sonder ʼn pensioen oor die weg moet kom. Van hulle leef iewers in ʼn motorhuis op ander se barmhartigheid en gunste. Hulle het vir jare mense vermaak maar nou dat hulle dit nie meer kan doen nie, is hulle vergete en aan hulle eie genade oorgelaat.

ʼn Organisasie wat geweldig baie doen om in te gryp wanneer hulle van so iemand hoor, is die Teater Bystandsfonds. Hierdie organisasie is in 1962 op die been gebring en in daardie tyd moes mense in die vermaaklikheidsbedryf ʼn klein persentasie van hulle inkomste aan die fonds oorbetaal. Hierdie strukture het egter mettertyd verval al het die fonds nooit ophou bestaan nie.

Lizz Meiring, een van die raadslede van die TBF sê dat sy nog altyd bewus was van die TBF en dat hierdie saak haar baie na aan die hart lê. “Ons kan tog nie toelaat dat dieselfde mense wat ons vir jare op die kassie en op die verhoog vermaak het nou onwettig in vervalle fabrieke moet slaap omdat hulle eenvoudig niks anders kan bekostig nie. By die TBF help ons op drie maniere. Eerstens sorg ons op ʼn permanente basis vir ʼn baie groot groep behoeftige bejaarde kunstenaars wat niks en niemand het om na hulle om te sien nie. Dit is nie mense wat lui is en nooit gewerk het of hulle geld uitgemors het nie. Dit was bloot net nie vir hulle moontlik om geld te spaar nie. Tweedens help ons enigeen in die bedryf wat skielik in groot finansiële nood verkeer, soos met buitengewoon hoë mediese onkoste. Laastens bied ons werkswinkels aan mense in die bedryf waarin hulle leer hoe om hulleself te bemark, hoe om vir hulle ou dag voorsiening te maak en waar hulle bekostigbare mediese fondse kan kry en hierdie werkswinkel word dan gratis deur die TBF aangebied,” sê Lizz.

ʼn Merkwaardige aspek van die TBF is dat al die raadslede hul werk vrywillig doen vanaf hul eie huise en met eie tegnologie. Dit maak die bedryfskoste van die TBF minimaal en op daardie manier kan die geld wat deur fondsinsamelingsprojekte vir die TBF bymekaar gemaak word, na die behoeftige persone gaan. Die TBF tref ook geen onderskeid ten opsigte van taal, kultuur of politiek nie. Die fonds is daar vir elke persoon wat in die vermaaklikheidsbedryf of kreatiewe genres gewerk het en wat nou sukkel om te oorleef. Dit sluit tegnici, fotograwe, visuele kunstenaars, skrywers en uitvoerende kunstenaars in.

Barry Snow is al vir ʼn hele paar jaar die voorsitter van die TBF. Hy het die taak van voorsitter oorgeneem nadat Louis van Niekerk uitgetree het. In Barry se oë is die TBF uiters noodsaaklik omdat daar van die regering se kant af geen hulp is vir die ouer kunstenaars en mense uit die vermaaklikheidsbedryf wanneer hulle swaar trek nie.

“Ons belangrikste taak is om die nuus na buite te stuur van die bestaan van die TBF. Terselfdertyd moet ons fondse bymekaarmaak sodat ons die nodige hulpverlening kan doen,” sê Barry. “Ons werk deesdae nou saam met ʼn groep, Total Care, wat aftreeoorde en geriewe vir verswakte bejaarders bestuur. Van hulle dienste is gerig op mense in ʼn hoër inkomstegroep, maar hulle help ook juis om dienste te bied aan mense in ʼn laer inkomstegroep wat eintlik geen plek het om heen te gaan nie. Waar ons kan, versprei ons die boodskap van die TBF en dan ook die beskikbaarheid van Total Care se geriewe. By die TBF is ons groot droom om ouetehuise en versorgingshuise te vestig waar mense van die kuns- en vermaakbedryf in ʼn veilige omgewing versorg kan word of kan woon.

“Ek sou graag wou sien dat ons as Teater Bystandsfonds soveel as moontlik geld bymekaar kan maak om met ons hulp voort te gaan. Ons droom ook van ʼn meer stabiele infrastruktuur sodat dit nie altyd nodig sal wees om as vrywilligers hierdie diens te verrig nie. Ons sal graag mense wil betaal vir hulle tyd. Daar is tans 35 mense wat afhanklik is van ons hulp op ʼn permanente basis. Dit is baie meer as ʼn paar jaar gelede want ek glo die boodskap word al hoe meer uitgestuur dat ons bereid is om te help. Ons hoop dat die publiek toenemend ʼn bydrae sal maak om die TBF se bene al hoe sterker te maak. Ons wil graag nog ʼn groter bydrae lewer.”

Besoek http://tbfsa.co.za/ om te kyk hoe jy kan help.