Toekenningsvereistes

Die TBK word toegeken aan ’n persoon of persone wat oor ’n lang tyd op ’n besondere kultuurterrein uitstaande kultuurdiens verrig het. Die ontvangers moet persone wees wat nie voorheen deur ’n ander instansie vir dieselfde kultuurdiens/prestasie vereer is nie, of wat nie vir die FAK se ander toekennings, soos die Erepenning vir Volksdiens en die Prestigepryse in aanmerking kom nie.

DATUM

NAAM

TOEKENNING

1987

Demedits, Andre Mnr.

Bevordering Van Afrikaans

1989

Boonzaier, Mnr. G

Bevordering Van Kunste

1989

Kotze, Prof. DJ

Bevordering Van Afrikaans

1989

Steyn, S F

Kultuurbevordering

1990

Cloete, Anna

Bevordering Van Toneelkuns

1990

Grobbelaar Prof Pieter W

Kultuurbevordering

1990

Hattingh, J H

Kultuurbevordering

1990

Herbst, Jannie

Bevordering Van Afrikaans

1990

Nel, D R C

Bevordering Van Onderwys

1990

Spies, Johan

Bevordering Van Afrikaans

1990

Steyn, S G

Kultuurbevordering

1991

Hattingh, H S

Kultuurbevordering

1992

Bosman, Dr Bets

Kultuurbevordering

1992

De Villiers, Prof Pieter

Bevordering Van Afrikaanse Musiek

1992

Krog, G

Kultuurbevordering

1992

Malherbe, Joubero

Bevordering Van Afrikaanse Musiek

1992

Olivier, M J L

Bevordering Van Onderwys

1992

Pretorius, Dr C

Bevordering van Geskiedenis

1992

Stals, Prof E.L.P

Geskiedenisbevordering

1992

Theron, Schalk

Bevordering Van Uitvoerende kunste

1992

Van Aswegen, Dr C H J

Bevordering Van Afrikaans

1992

Visser, Anna Richter

Kultuurbevordering

1992

Wessels, Magda

Bevordering Van Afrikaans

1996

Malan, Pierre

Bevordering Van Musiek

1996

Strating, Dr. Helena

Kultuurbevordering

1996

Van der Westhuizen, Mnr. H P

Bevordering Van Afrikaanse Musiek

1998

Du Plessis, James Mnr.

Kultuurbevordering

1999

Lock, Hendrik en Theresa

Bevordering Van Musiek

2000

Kruger, Koos en Hantie

Kultuurbevordering

2000

Maree, Jaap

Kultuurbevordering

2000

Stassen, Nicol

Bevordering Van Afrikaans

2000

Wicomb,Randall & Koba

Bevordering Van Afrikaanse Musiek

2001

Koch, Hans

Kultuurbevordering

2001

Van Bart, Martiens

Uitbou van erfenisbewaring – KultuurKroniek

2002

Louw, Albie

Musiekbevordering

2002

Nieman, mnr. Nols

Joernalistieke bydrae tot 100-jarige herdinking van ABO

2003

Van Graan, Unus

Besondere bydrae op welsynsgebied

2003

Prinsloo, Dr Anton

Besondere bydrae bevordering Afrikaans in die media

2004

Alle lidorganisasies van die FAK (FAK 75jaar)

Besondere bydrae in die gemeenskap

2005

Pagel, Brenda

Besondere bydrae op plaaslike vlak

2006

De Wet, Hennie

Besondere bydrae op kultuurgebied (goud)

2006

Koen, Jopie

Besondere bydrae op kultuurgebied

2007

Van Ryneveld, Wimpie

Besondere kultuurdiens

2007

Chameleon, Chris

Besondere kultuurprestasie

2007

Kuhn, Gustav

Besondere kultuurprestasie

2008

Du Toit, ZB

Besondere kultuurprestasie (postuum)

2008

Hofmeyr, Laurinda

Besondere kultuurprestasie

2008

Du Plessis, Hannelize

Besondere kultuurprestasie

1990-

Oelofse, Jan

Kultuurbevordering

 

Chadwick G A

Geskiedenisbevordering

 

Engelbrecht, CJ

Bevordering Van Afrikaans

 

Lee, Alewyn Mnr.

Bevordering Van Afrikaans

 

Pauw, Dr John

Bevordering Van Afrikaanse Musiek

 

Scholtz J J J

Bevordering Van Afrikaans

 

Stegman, George Frederik

Bevordering Van Afrikaanse Musiek

 

Stegmann, Fritz  Mnr.

Bevordering Van Musiek

 

Van den Berg, Dr A M

Kultuurbevordering

 

Van Niekerk, Kosie

Bevordering Van Musiek

 

Victor, JJ  Mnr.

Kultuurbevordering