Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK), in samewerking met die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON), bied ‘n geleentheid aan vir kleuterskoolonderwysers opgelei te word om deur middel van musiek en ’n sensoriese tuin speel-speel saam met hul leerders fyn motoriese vaardighede en kennis te ontwikkel. 

13 liedjies uit die FAK-Sangbundel II gaan gebruik word om aan kinders konsepte soos hoog/laag, vinnig/stadig, lang en kort note, emosies in musiek, herkenning van musiekinstrumente en herkenning van stemme bekend te stel.

Die lesbeplanning is uitgewerk om in drie fases aangebied te word: Bekendstelling; Vrye beweging en gekontroleerde beweging; en Luister en leer en soms slagorkes. Op hierdie manier leer ons die kinders om liedjies slim te sing.

Jy kan al 13 lesplanne gratis aflaai en gebruik in jou klaskamer. Voltooi asseblief die onderstaande vorm, waarna die bladsy sal herlei.

SING SLIM
TOESTEMMING *
Hiermee gee ek toestemming dat die FAK my mag kontak.