Die Prestige-pryse van die FAK is die tweede hoogste toekenning waardeur die FAK erkenning verleen aan mense wat besondere prestasies op kultuurgeoriënteerde vakgebiede gelewer het.

JAAR NAAM TOEKENNING
2012 Prof. Jacques van der Elst Bydrae in belang van Afrikaans en as HUB van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, asook voorsitter van die ATR
2011 Johan van Rensburg Vir buitengewone diens aan Afrikaanse musiek en as lid van die FAK-musiekkomitee
2010 GEEN
2009 Deon Opperman Bevordering van Afrikaanse Drama
2008 GEEN
2007 Direktoraat Taalsake van die Noordwes Universiteit Bevordering van meertaligheid
2007 Dr. Carel Stander Vir toewyding aan kultuursake en gemeenskapsdiens
2006 GEEN
2005 Mev. Ina Rens Welsyns- en Kultuurdiens
2004 Mnr. PJ Badenhorst Kultuurdiens
2003 Mnr. Ritzema De La Bat Bydrae in belang van Erfenisse, Genealogie en Afrikaans
2003 Mev. Unus van Graan Bydrae op welsynsgebied
2002 Dr. PW Bingle Kultuurdiens
2001 Prof. F Pretorius ABO Bydrae
2001 Mnr. SJ Steyn Kultuurdiens
1999 Prof. Marcel Janssens Bevordering van Afrikaans/Nederlandse verhoudinge
1999 Dr. JA Pieterse Kultuurdiens
1998 Mev. Alba Bouwer Bevordering van Afrikaans
1998 Mnr. Izak de Villiers Bevordering van Joernalistiek
1998 Dr. PG du Plessis Bevordering van joernalistiek en toneel
1998 Mnr. PH Nortje Bevordering van Afrikaanse Verhalekuns
1998 Mnr. Jans Rautenbach Bevordering van Afrikaanse filmwese
1997 Me. Elizabeth Eybers Bydrae tot Afrikaanse digkuns
1997 Prof. D. GJ Schutte Bevordering van Afrikaans/Nederlandse verhouding
1996 Marlene Britz Afr Ekonomiese Joernalistiek
1996 Me. M Coertse Bevordering van Afrikaanse Musiek
1996 Verna Vels Uitvoerende Kunste
1995 Hein Swart Bevordering van Kultuur
1995 Mnr. Jamie Uys Bevordering van Kultuur
1995 Prof. G van der Spuy Bevordering van Kultuur
1995 Dr. Louw Alberts Bydrae tot kultuur- en wetenskapsontwikkeling
1995 Dr. Bill Venter Bevordering van Kultuur
1994 DJ Basson Afr. Ekonomiese Joernalistiek
1994 Mnr. E de Clopper Uitbouing van Kultuurbande
1994 Mnr. M Daling Bevordering van Die Ekonomie
1994 Mnr. J Esterhuyzen Bevordering van Geskiedenis
1994 Prof. OJO Ferreira Bevordering van Kultuurgeskiedenis
1994 Prof. S Grové Bevordering van Musiek
1994 Mev. JM Raath Bevordering van Kultuur
1994 Dr. W Thielemans Bevordering van Afrikaans/Vlaamse bande
1993 Cobus Bester Afr Ekonomiese Joernalistiek
1993 Prof. E Botha Bevordering van Afrikaans
1993 Mnr. Jan F Cronje Bevordering van Uitvoerende Kunste
1993 Dr. A Gildenhuys Vrede In Suid-Afrika
1993 Dr. PS Meyer Bevordering van Onderwys
1993 Mnr. HA Sloet Bevordering van Kultuur
1993 Dr. CL Stals Bevordering van Die Ekonomie
1993 Mnr. C Swanepoel Bevordering van Musiek
1992 Mnr. JM Buitendag Bevordering tot Joernalistiek
1992 Dr. WA de Klerk Bevordering van Joernalistiek
1992 Dr. H du Plessis Bevordering van Afrikaans
1992 Mnr. D Meerkotter
1992 Prof. PB van der Watt Bydrae op kerkgebied
1991 Prof. TJR Botha Bevordering van Afrikaans
1991 LC de Lange Afr. Ekonomiese Joernalistiek
1991 Dr. T F Muller Bevordering van Ekonomie
1991 Dr. J Schutte Skeppende, Beeldende Uitvoerendekunste
1991 Prof. JF Steyn Bevordering van Onderwys
1991 Prof. MCE van Schoor Bevordering van Geskiedenis
1990 Prof. B Booyens Bevordering van Kultuur
1990 Bettie Cilliers-Barnard Bevordering van Beeldende Kunste
1990 Prof. LC Eksteen Bevordering van Afrikaans
1990 Prof. F van der Stoep Voorste Opvoedkundige
1989 Prof. FC Fensham Bevordering van Kultuur
1989 Mnr. CD Fuchs Bevordering van Afrikaans
1989 Prof. C Lamprecht Bevordering van Musiek
1989 Dr. PZ Meyer Afr. Ekonomiese Joernalistiek
1989 Prof. WL Mouton Bevordering van Onderwys
1988 Prof. G Beukes Bevordering van Afrikaans
1988 SS de Swardt Afr. Ekonomiese Joernalistiek
1988 Mnr. DIC de Villiers Bevordering van Musiek
1988 Prof. MJ Swart Bevordering van Kultuur
1988 Prof. MC van Zyl Bevordering van Geskiedenis
1987 Prof. G Cillie Bevordering van Kultuur
1987 Prof. JP de Lange Bevordering van Onderwys
1987 Aletta Gericke Bevordering van Afrikaans
1987 Prof. CFJ Muller Bevordering van Geskiedenis
1987 Prof. GS Nienaber Bevordering van Afrikaans
1987 Mnr. Gideon Roos Bevordering van Musiek