Hoofnuus3

May 29, 2014

Europa, Suid-Afrika en identiteitspolitiek

Twee onlangse belangwekkende verkiesings het weer eens die soeklig op identiteitspolitiek gewerp – ofskoon op verskillende maniere. Na afloop van die nasionale verkiesing is daar uit […]
May 30, 2014

Republiekdag en dr. Hendrik Frensch Verwoerd

Deur MARTHINUS VAN BARTOP 31 Mei 1961 het Suid-Afrika ‘n republiek geword. Daarmee het hy sy algehele onafhanklikheid van die Britse Ryk verklaar, en hom losgemaak […]
June 2, 2014

NP van Wyk Louw Kultuuraand

Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge stel op 11 Junie Carel Boshoff se boek: NP van Wyk Louw en die derde Afrikaner by die jaarlikse NP van […]
June 3, 2014

President Paul Kruger

Op 31 Mei, 112 jaar gelede is die Vrede van Vereeniging tussen die twee Boererepublieke, die Zuid-Afrikaansche Republiek en die Republiek van die Oranje Vrijstaat, en […]
June 5, 2014

Afrikaans, transformasie en vervreemding op universiteite

Huis JBM Hertzog Foto: residences.ufs.ac.za Hierdie artikel is ʼn verwerking van ʼn toespraak van dr. Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, wat onlangs tydens ʼn byeenkoms van […]
June 6, 2014

Puk-transformasie: Só moet dit mos lyk‏

Vyftien jaar of wat gelede het ek die voorreg gehad om myself vir vier jaar lank ʼn Puk te noem. Dit was kort na die 1994-verkiesing, […]
June 17, 2014

10 redes waarom ons vir die Puk veg (en waarvoor ons nié veg nie)

Die Noordwes-universiteit het die afgelope jare onder die leiding van dr Theuns Eloff ʼn toonvenster van uitnemendheid geword. Die hoofrede hiervoor was dat die universiteit presteer […]
June 18, 2014

Die waarheid oor regstellende aksie

Die Financial Mail het op 15 Junie 1973 ‘n artikel gepubliseer oor die grootskaalse bevolkingsverskuiwings in die navolging van die apartheidsbeleid van afsonderlike ontwikkeling. Dit is […]
June 23, 2014

Rassistiese gedrag in die nasionale vergadering moet aangespreek word

Brief aan die speaker van die parlement Agbare me. Baleka Mbete AfriForum is ’n nie-regerings-, burgerregte-organisasie wat veral fokus op die beskerming van minderheidsgemeenskappe se regte. […]