Die FAK stel as deel van hulle negentigste verjaarsdag ’n Geskiedenisfonds bekend met die doel om Afrikanergeskiedenis te bevorder. 

Dr. Danie Langner, besturende direkteur van die FAK, verduidelik dat die nuwe geskiedenisfonds nie ’n “teen-fonds” is nie, maar ’n “vir-fonds”. “Afrikaners wil, in die woorde van Herman Giliomee, soos enige ander kultuurgemeenskap net ’n normale geskiedenis hê. ’n Geskiedenis met heldeverhale waarop ons kinders trots kan wees, maar ook met foute waaruit ons kan leer.”

Volgens Langner is geskiedenis ’n komplekse verhaal met baie perspektiewe en invalshoeke. “Wanneer ’n ongenuanseerde, eensydige meesterverhaal as die enigste waarheid aan ons kinders opgedis word, vervlak geskiedenis tot blote propaganda. Wanneer geskiedenis binne konteks verstaan word en erkenning gegee word aan verskillende perspektiewe oor dieselfde saak, kom daar nie net balans nie, maar ontwikkel begrip en respek vir die uniekheid en diversiteit van stories. Die FAK is eerlik oor ons Afrikaner-invalshoek tot geskiedenis, sonder om ander se stories en perspektiewe te misken.” 

Afrikaners wil, in die woorde van Herman Giliomee, soos enige ander kultuurgemeenskap net ’n normale geskiedenis hê. ’n Geskiedenis met heldeverhale waarop ons kinders trots kan wees, maar ook met foute waaruit ons kan leer.

Die Geskiedenisfonds het die volgende oogmerke:

 • Bevordering van Afrikanergeskiedenis
 • Herstel en bewaring van bestaande Afrikanermonumente 
 • Bou van nuwe monumente om ons geskiedenis te vier 
 • Ondersteun gemeenskappe en kultuurorganisasies met geskiedenisprojekte in hulle omgewing
 • Uitbou van die Internetmuseum vir Afrikanergeskiedenis
 • Betrokke by geskiedenisnavorsing, publikasies en konferensies 
 • Ondersteun Geloftekomitees
 • Vier van belangrike Afrikanerfeesdae en historiese gebeure

DIE ROL VAN DIE FAK

Die FAK was die afgelope vyf jaar betrokke by die viering van verskeie historiese geleenthede, onder andere:

 • Groot Trek se 175ste herdenking
 • Afrikaanse Bybel 80
 • Vrouemonument 100
 • 1914-Rebellie se 100ste herdenking
 • Vrystaat 160
 • Helpmekaar 100
 • Die Stem 100

Tesame met die herdenkingsgeleenthede het die FAK suksesvol verskeie geskiedenisprojekte geloods om Afrikanergeskiedenis te bewaar en te bevorder: 

 • Die herstel van President Jan Brand van die Vrystaat se familiekerkhof, in samewerking met Vrystaatse kultuurorganisasies; 
 • ’n Transportwa vir die Tolhuis in George;
 • Betrokke by Vegkopdireksie;
 • Afrikanergeskiedenisdagboek van Jaap Steyn en verskeie ander kindervriendelike historiese publikasies; 
 • Geskiedenisplakkaatreeks vir skole;
 • Geskiedenisdagboek op sosiale media; 
 • Verskeie historiese DVD-projekte;
 • Die ontwikkeling en uitbou van die Afrikanergeskiedenis internetmuseum;
 • Ontwikkeling van ’n Afrikanergeskiedenis-toepassing;
 • Aanbied van verskeie geskiedeniskonferensies; 
 • Publikasie van verskeie historiese artikels elke jaar;
 • Die versameling en bewaring van Afrikanerkultuurgoedere en historiese materiaal soos die Anton Hartmann-klavier en argivale materiaal van kultuurorganisasies; 
 • Die instandhouding van die serwituut op die sterfkamer van President Kruger in Clarens, Switserland;
 • Die skep van nuwe Afrikanermonumente;
 • Die herstel van President Paul Kruger se gevandaliseerde graf.

Vat jou geskiedenis terug, ondersteun die FAK-Geskiedenisfonds deur die onderstaande vorm te voltooi of SMS FONDS na 45730 (R1,50)

Geskiedenisfonds
Ek wil die FAK-Geskiedenisfonds ondersteun